Een WordPress website voor onderwijsvernieuwing

Een WordPress website voor onderwijsvernieuwing

Een nobel doel: onderwijsvernieuwing door het verzamelen en beoordelen van ideeën van leerkrachten. Maar hoe leid je dat -online- in goede banen zodat de beste initiatieven komen bovendrijven?

Uitdaging van de klant

Het initiatief Curriculum.nu heeft als opdracht om onderwijsvernieuwing te realiseren door ideeën op te halen bij leerkrachten. Om dit doel te behalen is een platform nodig waar 2.500 leerkrachten hun ideeën eenvoudig kunnen inzenden.  

 Vervolgens gaan verschillende toetsers (leerkrachten, onderwijsorganisaties, educatieve uitgeverijen en wetenschappers) en beoordelaars (150 geselecteerde leerkrachten) hun feedback op de ingezonden ideeën online registreren. Via meerdere digitale selectierondes worden zo de voorstellen gekozen waar het meeste draagvlak voor is.  

De uitdaging van Curriculum.nu is om dit proces in goede banen te leiden, maar ook om alle informatie overzichtelijk te houden en presenteerbaar voor alle betrokkenen. 

Oplossing

Aiwos heeft het bovengenoemde proces, waarin veel verschillende stakeholders een rol spelen, vertaald in een efficiënte online workflow. Daarnaast ziet Aiwos kansen voor het dynamisch tonen van content door alle betrokkenen te laten werken met slimme formulieren (voor zowel de curriculumvoorstellen als de feedback daarop).  

Door geautomatiseerd input op te halen uit deze formulieren (Aiwos werkt graag met Gravity Forms) ontstaat een samenhangend en doorzoekbaar geheel, zonder dat de content handmatig samengevat of aangepast hoeft te worden. Pure tijdswinst.  

Het eindresultaat? Een responsive website waarmee zowel de inzenders als alle beoordelaars makkelijk kunnen werken.  

Aiwos ontwikkelt verschillende functionaliteiten voor een behapbare workflow: 

  • Het begint met een responsive website met een gebruiksvriendelijk formulier voor de inzendingen van 2.500 leerkrachten, onderwijsprofessionals en onderzoekers: de website is laagdrempelig, toegankelijk en veilig.  
  • De ingezonden ideeën worden doorgestuurd naar een afgeschermde omgeving, waar de 150 beoordelende leerkrachten inloggen. De beoordelaars kunnen via en het platform en de inzenders via de mail de feedback inzien in een automatisch gegenereerde PDF.  
  • Aiwos brengt een fasering aan in de feedbackrondes, waardoor nieuwe feedback in een later stadium wordt toegevoegd aan eerdere rondes. Hierdoor kunnen nieuwe stappen voortbouwen op de vorige en ontstaat er een coherente workflow voor elk ingezonden idee.  
  • Het onderverdelen van de feedback in thema’s en het toekennen van labels (tags), zorgt voor nog meer overzicht en de optie om de informatie te filteren en te doorzoeken. 

 Hoe Aiwos het bestuur van Curriculum.nu helpt om overzicht te houden: 

  • De landelijke projectorganisatie heeft transparantie hoog in het vaandel. Aiwos bouwt daarvoor een functionaliteit in het platform waardoor het bestuur de binnengekomen feedback en de verwerkingsacties van de leerkrachten kan monitoren, exporteren en analyseren. 
  • Geautoriseerde medewerkers van Curriculum.nu kunnen bovendien, mits ze daarvoor geautoriseerd zijn, verschillende informatie eenvoudig in Excelbestanden downloaden. 
  • De gegenereerde informatie is op het platform zowel doorzoekbaar en filterbaar, niet alleen voor ingelogde gebruikers maar voor alle online bezoekers. 

 Het platform zelf toont de gerealiseerde content dynamisch: 

  • De content die gebruikers op de site zien, ontstaat niet door het aanmaken en vullen van individuele pagina’s zoals in vele CMS systemen gebruikelijk is. In plaats daarvan vult de op maat gemaakte WordPress website zichzelf door op een slimme manier informatie uit formulieren op te halen. Dit is waarschijnlijk de grootste time-saver die Aiwos in dit project heeft weten te realiseren. 

Dynamisch contentpagina's aanmaken met behulp van formulieren: wat een uitkomst!