Een actueel en interactief platform voor testers

Een actueel en interactief platform voor testers

Wat doe je als jouw website - het visitekaartje van jouw organisatie - geen positieve eerste indruk meer geeft? En digitale wensen van interne teams lastig te realiseren blijken?

Uitdaging van de klant

TestNet is al jaren de grootste branchevereniging van Nederland voor professionele IT-testers. TestNet wil net als elke vereniging haar leden meerwaarde bieden door netwerken te faciliteren en kennisdeling te stimuleren. Daarom is het van belang om op continue basis nieuwe testers te overtuigen om lid te worden en bestaande leden te behouden. 

De uitstraling van de website was in de beleving van het bestuur echter verouderd. Potentiële leden die de website bezochten zouden hierdoor niet de juiste indruk van de vereniging krijgen. Hierdoor droeg het platform niet meer bij aan de doelstellingen. 

De interne organisatie merkte bovendien dat het publiceren van nieuwe evenementen, wat in frequentie weer hard aan het toenemen is, veel tijd vergde van het eventteam.  

Oplossing

Aiwos is samen met het team van TestNet in gesprek gegaan: terug naar de tekentafel. Op basis van de doelstellingen van de vereniging en de wensen van interne teams is er een nieuwe opzet voor de website ontwikkeld. Werkprocessen zijn kritisch geanalyseerd met als gevolg efficiëntere workflows.  

Het nieuwe gebruiksvriendelijke CMS heeft ertoe geleid dat het promoten van nieuwe events 70% minder tijd vergt. Door met slimme formulieren te werken is het publiceren van nieuwe evenementen versimpeld. De eventpagina ziet er direct mooi uit door de vaste structuur waarin eventmanagers de informatie opvoeren. 

TestNet heeft een designbureau de opdracht gegeven voor een nieuwe merkidentiteit. Aiwos heeft in nauwe samenwerking het nieuwe design tot in de puntjes doorgevoerd in het nieuwe platform. Het resultaat is een frisse uitstraling met focus op de kernactiviteiten van de vereniging: de vele kennisevents en activiteiten van de verschillende werkgroepen. 

Het CMS en de structuur van de website zijn volledig vernieuwd en up-to –date, zodat er een sterke basis ligt voor de toekomst. Zodra vereniging TestNet nieuwe functionaliteiten wenst dan kunnen deze eenvoudig en snel toegevoegd worden.  

"De flexibiliteit van Aiwos, transparantie en een goed luisterend oor naar de klant hebben wij als uniek ervaren voor een IT-partner.”