SITE – TEAM OVERZICHT

René

René zit als klantspecialist al snel om tafel om projecten af te bakenen en te bepalen hoe Aiwos de klantdoelstellingen snel en efficiënt kan behalen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.

René

René zit als klantspecialist al snel om tafel om projecten af te bakenen en te bepalen hoe Aiwos de klantdoelstellingen snel en efficiënt kan behalen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.

René

As a customer specialist, René quickly sits down to define projects and determine how Aiwos can achieve customer goals fast and efficiently, without compromising on quality.

René

As a customer specialist, René quickly sits down to define projects and determine how Aiwos can achieve customer goals fast and efficiently, without compromising on quality.

Erik

Erik is the founder of Aiwos and helps to set up new projects. Within Aiwos he is the first point of contact for sales and marketing.

Erik

Erik is the founder of Aiwos and helps to set up new projects. Within Aiwos he is the first point of contact for sales and marketing.

Erik

Erik is de oprichter van Aiwos en helpt bij het opzetten van nieuwe projecten. Binnen Aiwos is hij het eerste aanspreekpunt voor sales en marketing.

Erik

Erik is de oprichter van Aiwos en helpt bij het opzetten van nieuwe projecten. Binnen Aiwos is hij het eerste aanspreekpunt voor sales en marketing.

Jurriaan

This programming expert helps to come up with solutions for the most complex WordPress issues. In addition to his work for Aiwos, Jurriaan is closely involved with sister company GravityWP.

Jurriaan

This programming expert helps to come up with solutions for the most complex WordPress issues. In addition to his work for Aiwos, Jurriaan is closely involved with sister company GravityWP.

Jurriaan

Deze programmeerexpert helpt oplossingen te bedenken voor de meest complexe WordPress vraagstukken. Naast zijn werk voor Aiwos is Jurriaan nauw betrokken bij zusterbedrijf GravityWP.

Jurriaan

Deze programmeerexpert helpt oplossingen te bedenken voor de meest complexe WordPress vraagstukken. Naast zijn werk voor Aiwos is Jurriaan nauw betrokken bij zusterbedrijf GravityWP.

Melvin

As the first employee of Aiwos, Melvin has almost elevated formulating and building workflows to an art form. He can also use his construction specialism in his own carpentry company.

Melvin

As the first employee of Aiwos, Melvin has almost elevated formulating and building workflows to an art form. He can also use his construction specialism in his own carpentry company.

Melvin

Als eerste medewerker van Aiwos heeft Melvin het formuleren en bouwen van workflows bijna tot een kunst verheven. Zijn bouwspecialisme kan hij daarnaast kwijt in zijn eigen timmermansbedrijf.

Melvin

Als eerste medewerker van Aiwos heeft Melvin het formuleren en bouwen van workflows bijna tot een kunst verheven. Zijn bouwspecialisme kan hij daarnaast kwijt in zijn eigen timmermansbedrijf.

Sander

Sander made the switch to the IT world from another field of work and is now the permanent source of information for customers in the support and maintenance process. He does this from sunny Bonaire.

Sander

Sander made the switch to the IT world from another field of work and is now the permanent source of information for customers in the support and maintenance process. He does this from sunny Bonaire.

Sander

Sander maakte vanuit een ander werkveld de overstap naar de IT-wereld en is inmiddels de vaste vraagbaak voor klanten in het support en onderhoudstraject. Dit doet hij vanuit het zonnige Bonaire.

Sander

Sander maakte vanuit een ander werkveld de overstap naar de IT-wereld en is inmiddels de vaste vraagbaak voor klanten in het support en onderhoudstraject. Dit doet hij vanuit het zonnige Bonaire.

Daan

Before his career at Aiwos, Daan was already a fan of Gravity Forms and all applications for more digital success. As a developer, he now specializes further in these smart forms.

Daan

Before his career at Aiwos, Daan was already a fan of Gravity Forms and all applications for more digital success. As a developer, he now specializes further in these smart forms.

Daan

Daan was voor zijn carrière bij Aiwos al fan van Gravity Forms en alle toepassingen voor meer digitaal succes. Nu specialiseert hij zich als developer verder in deze slimme formulieren.

Daan

Daan was voor zijn carrière bij Aiwos al fan van Gravity Forms en alle toepassingen voor meer digitaal succes. Nu specialiseert hij zich als developer verder in deze slimme formulieren.

Maria

Maria is a specialist in cyber security and assists in creating the portals and forms. She enjoys solving puzzles that are as difficult as they possibly can be.

Maria

Maria is a specialist in cyber security and assists in creating the portals and forms. She enjoys solving puzzles that are as difficult as they possibly can be.

Maria

Maria is de cyber security expert bij Aiwos en bouwt daarnaast mee aan de formulieren en portalen. Ze lost graag problemen op, waarbij de puzzel zo uitdagend mogelijk mag zijn.

Maria

Maria is de cyber security expert bij Aiwos en bouwt daarnaast mee aan de formulieren en portalen. Ze lost graag problemen op, waarbij de puzzel zo uitdagend mogelijk mag zijn.

Romy-Angèle

Romy is naast problem solver een enorme dierenvriend. Ze heeft een scherp oog voor detail en een intuïtieve aanpak in de IT.

Romy-Angèle

Romy is naast problem solver een enorme dierenvriend. Ze heeft een scherp oog voor detail en een intuïtieve aanpak in de IT.

Romy-Angèle

In addition to being a problem solver, Romy is a huge animal lover. She has a sharp eye for detail and an intuitive approach to IT.

Romy-Angèle

In addition to being a problem solver, Romy is a huge animal lover. She has a sharp eye for detail and an intuitive approach to IT.

Sabine

Sabine Visser, voormalig journalist, specialiseerde zich in webontwikkeling, creëerde een CMS en werkte onder andere als PHP-programmeur voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Sabine

Sabine Visser, voormalig journalist, specialiseerde zich in webontwikkeling, creëerde een CMS en werkte onder andere als PHP-programmeur voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Sabine

Sabine Visser, former journalist, specialized in web development, created a CMS and worked, among other things, as a PHP programmer for the Amsterdam Fund for the Arts.

Sabine

Sabine Visser, former journalist, specialized in web development, created a CMS and worked, among other things, as a PHP programmer for the Amsterdam Fund for the Arts.

Marleen

Marleen is de jongste medewerker bij Aiwos en altijd op zoek naar nieuwe kennis en informatie. Al vroeg begon ze met HTML en groeide vanuit daar verder.

Marleen

Marleen is de jongste medewerker bij Aiwos en altijd op zoek naar nieuwe kennis en informatie. Al vroeg begon ze met HTML en groeide vanuit daar verder.

Marleen

Marleen is the youngest employee at Aiwos and is always looking for new knowledge and information. She started with HTML early on and grew from there.

Marleen

Marleen is the youngest employee at Aiwos and is always looking for new knowledge and information. She started with HTML early on and grew from there.