SITE – CASES OVERZICHT

De realisatie van een succesvol subsidieplatform

In no time een platform bouwen voor een nieuwe subsidie met in potentie 12.000 aanvragers? Dat realiseerde Aiwos voor de grootste landelijke uitvoeringsorganisatie van subsidies.

De realisatie van een succesvol subsidieplatform

In no time een platform bouwen voor een nieuwe subsidie met in potentie 12.000 aanvragers? Dat realiseerde Aiwos voor de grootste landelijke uitvoeringsorganisatie van subsidies.

A multifunctional event platform

An international conference with a select number of participants and an intensive judging process: that requires a website with smart functionalities and automated workflows.

A multifunctional event platform

An international conference with a select number of participants and an intensive judging process: that requires a website with smart functionalities and automated workflows.

Een WordPress website voor onderwijsvernieuwing

Een nobel doel: onderwijsvernieuwing door het verzamelen en beoordelen van ideeën van leerkrachten. Maar hoe leid je dat -online- in goede banen zodat de beste initiatieven komen bovendrijven?

Een WordPress website voor onderwijsvernieuwing

Een nobel doel: onderwijsvernieuwing door het verzamelen en beoordelen van ideeën van leerkrachten. Maar hoe leid je dat -online- in goede banen zodat de beste initiatieven komen bovendrijven?

Build it yourself with the help of expert advice

The ideal combination of doing it yourself and outsourcing smartly: the entrepreneur behind Bart de Pau Language Courses built the registration system for his website himself, with technical advice.

Build it yourself with the help of expert advice

The ideal combination of doing it yourself and outsourcing smartly: the entrepreneur behind Bart de Pau Language Courses built the registration system for his website himself, with technical advice.

Een multifunctioneel eventplatform

Een internationaal congres met een select aantal deelnemersplekken én een intensief jureringstraject: dat vereist een website met slimme functionaliteiten en geautomatiseerde workflows.

Een multifunctioneel eventplatform

Een internationaal congres met een select aantal deelnemersplekken én een intensief jureringstraject: dat vereist een website met slimme functionaliteiten en geautomatiseerde workflows.

An up-to-date and interactive platform for testers

What do you do if your website - the business card of your organization - no longer gives a positive first impression? And digital wishes of internal teams prove difficult to realize?

An up-to-date and interactive platform for testers

What do you do if your website - the business card of your organization - no longer gives a positive first impression? And digital wishes of internal teams prove difficult to realize?

Zelf bouwen met behulp van expertadvies Aiwos

De ideale combinatie tussen zelf doen en slim uitbesteden: de ondernemer achter Bart de Pau Language Courses bouwde het registratiesysteem van zijn website zelf, maar met technisch advies van Aiwos.

Zelf bouwen met behulp van expertadvies Aiwos

De ideale combinatie tussen zelf doen en slim uitbesteden: de ondernemer achter Bart de Pau Language Courses bouwde het registratiesysteem van zijn website zelf, maar met technisch advies van Aiwos.

Een actueel en interactief platform voor testers

Wat doe je als jouw website - het visitekaartje van jouw organisatie - geen positieve eerste indruk meer geeft? En digitale wensen van interne teams lastig te realiseren blijken?

Een actueel en interactief platform voor testers

Wat doe je als jouw website - het visitekaartje van jouw organisatie - geen positieve eerste indruk meer geeft? En digitale wensen van interne teams lastig te realiseren blijken?

Realization of a successful platform for subsidies

Build a platform in no time for a new subsidy with potentially 12,000 applicants? Aiwos realized this for the largest national Government organization for implementing subsidies.

Realization of a successful platform for subsidies

Build a platform in no time for a new subsidy with potentially 12,000 applicants? Aiwos realized this for the largest national Government organization for implementing subsidies.

A WordPress website for educational innovation

A noble goal: educational innovation by collecting and assessing teachers' ideas. But how do you manage that -online- so that the best initiatives emerge?

A WordPress website for educational innovation

A noble goal: educational innovation by collecting and assessing teachers' ideas. But how do you manage that -online- so that the best initiatives emerge?