makes your work flow

Casus 3 Onderwijsvernieuwing dankzij een gestroomlijnd proces van input tot realisatie

Uitdaging van de klant

Onderwijsvernieuwing is een proces waarbij de kwaliteit en het draagvlak van voorstellen getoetst worden bij leerkrachten, onderwijsorganisaties, educatieve uitgeverijen en wetenschappers. Het is een proces van meerdere rondes met per ronde meerdere onderwerpen, met voor iedere onderwerp meerdere voorstellen. Vervolgens beoordeelt een groep van meer dan 150 leerkrachten de binnengekomen feedback. De kunst is om hierin rode lijnen te ontdekken en bruikbaar in kaart te brengen en te verwerken in voorstellen voor onderwijsvernieuwing.

Dit proces vraagt om stroomlijning. Hiervoor is een het inrichten van een doordachte IT-workflow nodig.

De oplossing van Aiwos

 1. Aiwos verzamelt, verwerkt, ordent en verrijkt alle input met:
  1. Een website met inventarisatiemodule voor de feedback van 2500 respondenten: de module is laagdrempelig, toegankelijk en veilig. De feedback wordt doorgestuurd naar een afgeschermde omgeving, waarop de 150 leerkrachten kunnen inloggen. De respondenten zien hun eigen feedback direct terug in een mailtje met een PDF-document.
  2. Een structuur voor de verschillende feedbackronden en onderwerpen, waarbij nieuwe voorstellen kunnen voortbouwen op de vorige. Aiwos ontwikkelt een portaal voor het onderverdelen van de feedback in thema’s, het toekennen van labels (tags), het ontdekken en benoemen van rode lijnen en het beoordelen van de feedback.
  3. Een sjabloon voor vragenlijsten dat gemakkelijk en voordelig reproduceerbaar is.
 2. Aiwos publiceert, analyseert, exporteert en archiveert:
  1. De landelijke projectorganisatie heeft transparantie hoog in het vaandel. Aiwos bouwt daarvoor een structuur waardoor zij tijdens het proces de binnengekomen feedback en de verwerkingsacties van de leerkrachten kunnen monitoren, exporteren en analyseren.
  2. Geautoriseerde medewerkers kunnen eenvoudig Excelbestanden downloaden.
  3. Van alle omgevingen en data wordt een back-up gemaakt en beschikbaar gesteld aan de klant. Deze informatie is ook publiekelijk online toegankelijk voor anderen geïnteresseerden in een doorzoekbare, filterbare, doorklikbare en grafisch fraai vormgegeven website.

De klant over dit project

Aiwos bouwde voor Curriculum.nu een nieuwe site. De mensen van Aiwos stellen zich op als partner, ze denken mee. Ik hoef hun niet uit te leggen wat ze moeten doen. Zij zijn heel flexibel en staan dag en nacht voor je klaar.

Aiwos bouwde een prachtige website en zorgde er bovendien voor dat de informatie goed leesbaar werd, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Nog steeds worden de opbrengsten van anderhalf jaar geleden veel gelezen. Je begrijpt dat we erg tevreden zijn!


 • Kevin Willemsen
 • Extern projectleider